Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Пример: текстова задача за определяне на дефиниционното множество (реални числа)