Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Промяна на центростремителното ускорение при промяна на линейната скорост и радиуса: Решени примери