Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Разглеждане на g като стойността на гравитационното поле на Земята близо до повърхността