Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Различни начини за представяне на числа като хиляди, стотици, десетици и единици