Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Разпознаване на часа с точност до минута (часовник с означени цифри)