Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Религия: Класически теизъм, част 6 (зло и добро в света)