Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Решен пример: Изчисляване на количеството образуван продукт при ограничаващ реактант