Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Решен пример: Прилагане на правилото за диференциране на сложна функция за намиране производната на log₄(x²+x)