Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Решен пример: Производна на 7^(x²-x) съгласно правилото за диференциране на сложна функция