Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Системи от уравнения със заместване: 2y=x+7 и x=y-4