Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Съпоставяне на термодинамичното и статичното определение за ентропия