Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Състави изречения по модела, който е показан по-долу, като използваш съответната дума, която ще видиш поставена в скоби. Запиши отговорите си.