Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Съставяне на ядрени уравнения за алфа-, бета- и гама-разпад