Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Теория на познанието: Анализиране на познанието 1 (Проблемът Гетие)