Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Термодинамика, част 4: Молове и закона на идеалния газ