Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Термодинамика, част 5: Задача за моларния закон на идеалния газ