Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Топлинен ефект на тока (Закон на Джаул-Ленц)