Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Трудна тригонометрична задача: тригонометрични стойности и отношения на страните