Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Умножение на десетични дроби с 10 , 100 , 1000 и т .н