Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Чертане на графика на квадратни изрази: вид с отделен точен квадрат ("параболичен" вид)