Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Least-Squares Regression/Регресия по метода на най-малките квадрати