Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно PV диаграми (част 2): Изотермни, изохорни и адиабатни процеси