Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Права за достъп е точно Всички права запазени ® Може да се ползват безплатно в училища, организации и от частни лица с некомерисална цел с цел по-по-бързия и по-голям достъп, както от българските учители и ученици, така и от тези в чужбина.