Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Права за достъп е точно Образователният ресурс може да се споделя само ако бъде споменат автора и не променя неговата творбата, не се печеля от нея и бъде запазен същият лиценз - CC BY-NC-ND

1980 обр. единици