Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Права за достъп е точно CC BY-NC-ND – образователният ресурс може да се споделя само ако бъде споменат автора и не променя неговата творбата, не се печеля от нея и бъде запазен същият лиценз;