Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Прочети изреченията, които състави в част 1 на упражнението и ги запиши с твоя глас, за да провериш дали говориш и произнасяш думите правилно.