Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно След като чуеш краткия разказ на тема "Нова къща", запиши с помощта на микрофона всяко едно изречение, което ще прочетеш!