Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Текстови задачи с квадратни функции (уравнение във вид с отделен точен квадрат, или "параболичен" вид)