Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Утвърждаване на консеквента (следствието потвърждава предпоставката)